Lukkedage 2017
 
Lukkedage er i 2017 følgende:
  • 26. maj - fredag efter kristi himmelfart
  • 5. juni - grundlovsdag
  • 22. december
  • 23. december - Lille juleaftensdag
  • 24. december - juleaftensdag
  • 31. december - nytårsaftensdag
Lukkeuger 2017
 
Der er vedtaget 3 kommunale lukkeuger for SFO.
Disse lukkeuger er fastlagt politisk og er fordelt med 2 uger i sommerferien samt 1 uge i efterårsferien:
 
  • uge 28 og 29.
  • uge 42
Der er i lukkeugerne et pasningstilbud i udvalgte SFO'er fordelt i kommunen.
Dette tilbud gælder alle børn der går i SFO, det gælder ikke børn der kun er meldt ind i Juniorklubben.
 
Vores område betsår af Algestrup SFO, Herfølge SFO og Holmebæk SFO.
 
Pasningstilbuddet i 2017 afvikles på Holmebæk SFO i ugerne 28 & 29 og på Herfølge Skoles SFO i uge 42.
 
Hvis I har behov for pasning i lukkeugerne skal tilmelding ske særskilt for disse uger, nærmere information lægges på Intra i foråret.