Det vil vi gerne kendes for.....
 
 
SFO og skole har udarbejdet et fælles visions og værdigrundlag som vi overordnet arbejder udfra.
 
Derudover er der på SFO'en følgende målsætninger:
 
  • At det enkelte barn føler sig accepteret
  • At det enkelte barn har sikker tilknytning til personalet
  • At det enkelte barn oplever tryghed i hverdagen
  • At børn knytter venskaber
  • At uanset handicap, religion og sprog indgår man i et forpligtende fællesskab
  • At børn skal lære sociale spilleregler
  • At børns selvværd skal styrkes