I 8. eller 9. klasse kommer eleverne på lejrskole.

Udgiften til såvel lejrskole samt ekskursioner afholdes af kommunen.